Iz slabo-kiselog  kloridnog elektrolita za galvansko cinčanje kojeg mi koristimo moguće je pocinčavati predmete od čelika, legiranog čelika, mesinga, bakra i bakrenih legura..

 

             Predmeti se mogu cinčati na nosačima ili u bubnjevima ovisno o dimenzijama i  tehničkim karakteristikama predmeta koji se cinčaju.

 

             Debljina pocinčanog sloja zavisi o zahtjevima koji dolaze od strane kupca ili su predodređeni tehničkom dokumentacijom.

 

             Sloj cinka se dodatno štiti   visokokvalitetnim trovalentnim pasivacijama tj procesom koji po površini cinka izlučuje tanki film kroma  te cinku daje veću postojanost te bolji vizualni izgled.