Linija bubnjeva također u ptpunosti automatizirana te se koristi za cinčanje rasutih materijala: vijci, matice, čavli,opruge.... 

Kapacitet linije ovisno o težinskoj vrijednosti materijal iznosi od 1,5-3t u smjeni.

                Kod linije bubnjeva , kao dodatnu zaštitu pocinčanog sloja imamo mogućnost odabira dvije Pasivizacije : trovalentna plava pasivacij koja se i najčešće korist te trovalentna DEBELOSLOJNA pasivacija  u kojoj obrađujemo predmete iz vrlo zahtjevne autoindustrije.